Priorytet IV - Tablice informacyjne

Stworzenie tablic informacyjnych.

Na tym etapie projektu zostana zaprojektowane i wykonane tablice informacyjne szlaku rowerowego położonego na obszarze pogranicza Polski i Białorusi.

W rezultacie ma powstać 78 tablic informacyjnych, złużących do oznakowania trasy (60 małych oraz 18 dużych)

footer2
Copyright © PSW w Białej Podlaskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.