Priorytet V - Miejsca postojowe

Stworzenie miejsc postojowych.

Na tym etapie realizowanego projektu zostaną wytyczone i oznakowane miejsca postojowe dla użytkowników ścieżek rowerowych.

W rezultacie ma powstać 14 miejsc postajowych zamieszczonych na trasie szlaku rowerowego.

footer2
Copyright © PSW w Białej Podlaskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.