Aktualności

W ramach projektu "Szlak rowerowy - Śladami Nadbużańskich Tajemnic", realizowanego wspólnie przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Uniwersytet im. Aleksandra Puszkina w Brześciu na terenie przez, który zostały wyznaczone ścieżki rowerowe zostały zamontowane pierwsze piejsca postojowe dla rowerzystów.

Inwestycja jest współfinansowan ze środków Unii Europejskiej.

Zdjęcia i artykuł można zobaczyć:
http://biala24.pl/?id=Informacje&x=16700 

Reazliacja projektu „Szlak rowerowy – Śladami Nadbużańskich Tajemnic” współfinansowanego przez Unię Europejską dużymi krokami finalizuje się. Poniżej do obejrzenia i pobrania dwie specjalnie strowrzone na potrzeby projketu transgraniczne rozwerowe mapy turystyczne, które pomogą Wam zwiedzić i zobaczyć efekty niemal dwu letniej pracy akspertów i zespołu projektowego.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym materiałem.

 mapy turystyczne:

Międzynarodowy Rajd Śladami Nadbużańskich Tajemnic odbył się w dniach 9-12 października 2013 roku i wzięło w nim udział 45 osób. Uczestniczyli w nim studenci i kadra dwóch uczelni: bialskiej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II i Państwowego Uniwersytetu Brzeskiego im. Aleksandra Puszkina oraz członkowie Bialskiego Klubu Rowerowego.
Trasa rajdu rowerowego rozpoczynała się w Białej Podlaskiej i prowadziła przez Łomazy, Studziankę, Ortel Królewski Czosnówkę, Leśna Podlaską, Gnojno,  Janów Podlaski, Terespol i dalej na terenie Białorusi  przez Brześć, Skoki, Wystyczy, Czernawczycy i powrót do Brześcia.

Rajd został zorganizowany w ramach projektu „Szlak rowerowy – Śladami Nadbużańskich Tajemnic” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt realizuje Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz  Państwowy Uniwersytet Brzeski im. Aleksandra Puszkina w Brześciu. Jest on zgodny z założeniami Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA  na lata 2007-2013. Celem projektu „Szlak rowerowy – Śladami Nadbużańskich Tajemnic” jest lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego przygranicznych terenów i rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru.

O wydarzeniu pisali:

W związku z realizacja międzynarodowego projektu w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej

Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
zapraszamy na organizowany I Transgraniczny Rajd Rowerowy
„Szlakiem Nadbużańskich Tajemnic”.

szczegóły poniżej:


plakat-plbyua-szlak-rowerowy1

Oto, krótka fotorelacja walorów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych znajdujących się na terenie, po którym zostaną wyznaczone szlaki rowerowe. Zdjęcia te również znajdą się na opracowaniach takich jak przewodniki, mapy:

kapilica_w_Mikoaja_stary_paww dolina_bugu_okol_bubel_lukowiska
bazylika_lena_podlaska cerkiew_w_nosowie
stajnia_czoowa_stadnina_janw_podlaski
footer2
Copyright © PSW w Białej Podlaskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.