Miejsca postojowe już przygotowane!

W ramach projektu "Szlak rowerowy - Śladami Nadbużańskich Tajemnic", realizowanego wspólnie przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Uniwersytet im. Aleksandra Puszkina w Brześciu na terenie przez, który zostały wyznaczone ścieżki rowerowe zostały zamontowane pierwsze piejsca postojowe dla rowerzystów.

Inwestycja jest współfinansowan ze środków Unii Europejskiej.

Zdjęcia i artykuł można zobaczyć:
http://biala24.pl/?id=Informacje&x=16700 

footer2
Copyright © PSW w Białej Podlaskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.